За да можете да използвате цялата функционалност на този сайт, са Ви необходими бисквитки. Моля, активирайте бисквитките и заредете отново браузъра. След презареждането ще се покаже диалоговият прозорец за управление на бисквитките.

Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността, за удобство на потребителя, както и за статистически цели. Можете по всяко време да промените настройките с натискане на бутона „Настройки”. Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”. Нашата политика за защита на личните данни

 

Факти и цифри

Факти & Статистика

Годишен отчет 2017 г.

Профил на компанията и годишен отчет за 2017 г.

Като водещ световен доставчик на технологии и услуги ние се възползваме от глобалните възможности за развитие. Нашата амбиция е чрез всички наши продукти и услуги да повишаваме качеството на живота, като предоставяме решения, които са едновременно иновативни и ефективни. Нашият фокус е върху ключовите ни компетентности в автомобилните и индустриалните технологии, както и върху продуктите и услугите за професионална употреба и широко потребление.

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Приходи от продажби

46 068

48 951

70 607

73 129

78 066

Дял извън Германия в проценти

77

78

80

80

80

Брой служители (считано от 31.12 на годината)

281 381

290 183

374 778

389 281

402 166

намиращи се в Германия

107 285

105 429

131 994

133 974

137 701

намиращи се извън Германия

174 096

184 754

242 784

255 307

264 465

Капиталови разходи

2 539

2 585

4 058

4 252

4 345

Разходи за изследователска и развойна дейност1

4 543

4 959

6 378

6 911

7 264

Печалба след данъчно облагане

1 251

2 637

3 537

2 374

3 274

Валутни стойности в милиони евро

1Включително разработки, начислени дирeкетно към клиенти