За да можете да използвате цялата функционалност на този сайт, са Ви необходими бисквитки. Моля, активирайте бисквитките и заредете отново браузъра. След презареждането ще се покаже диалоговият прозорец за управление на бисквитките.

Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността, за удобство на потребителя, както и за статистически цели. Можете по всяко време да промените настройките с натискане на бутона „Настройки”. Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”. Нашата политика за защита на личните данни

 

Сфери на изследвания и разработки в Бош
Изследване на технологията на бъдещето

Изследване на  технологията на бъдещето

Изследователски сектори


Съхраняване и преобразуване на енегрията

Бош работи по създването и усъвършенстването на устойчиви решения за използване на възобновяеми енергийни източници.

Информационни технологии и сензори

Продуктите, които се използват ежедневно от хората, стават все по-интелигентни. Например те подобряват пътната безопасност или оптимизират вътрешния климат в сградите, използвайки пестеливо природните ресурси.

 
 

Материали и производствени технологии

Иновациите в материалите и новите производствени техологии очертават пътя за иновативните и икономически изгодни продукти на утрешния ден.

Методи и процеси при разработките

Благодарение на интензивната ни изследователска работа все по-сложните продукти на бъдещето продължават да се разработват в съзвучие както с пазарните изисквания, така и с високите стандарти на качество на Бош.