За да можете да използвате цялата функционалност на този сайт, са Ви необходими бисквитки. Моля, активирайте бисквитките и заредете отново браузъра. След презареждането ще се покаже диалоговият прозорец за управление на бисквитките.

Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността, за удобство на потребителя, както и за статистически цели. Можете по всяко време да промените настройките с натискане на бутона „Настройки”. Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”. Нашата политика за защита на личните данни

 

Ценности

Ценности

Нашите ценности: Промяна и постоянство

Бош е компания, която винаги се е ръководела от своите ценности. Много от тях могат да се проследят назад във времето до учредителя на компанията Роберт Бош, други са претърпели промени или са възникнали през десетилетията. Ценностите на Бош отразяват начина, по който ръководим бизнеса си - нашата професионална етика в работата ни с бизнес партньорите, инвеститорите, служителите и обществото.

 
Едно

Орентация към резултатите и бъдещето

За да осигурим динамичното развитие на нашата компания, както и за да гарантираме дългосрочния корпоративен успех, ние участваме активно в глобалните пазарни и технологични промени. По този начин осигуряваме на клиентите си иновативни решения, а на нашите служители - атрактивни работни места. В действията си сме ориентирани към резултата с оглед осигуряване на растежа и финансовата независимост на компанията. С генерираните дивиденти фондация "Роберт Бош" развива благотворителни дейности.

 Две

Отговорност

Приемаме, че нашите действия трябва да отговарят на интересите на обществото. Най-важната цел за нас е продуктите и услугите ни да бъдат в интерес на безопасността хората, икономичното използване на ресурсите и защитата на околната среда.

 
 
три

Инициативност и решителност

Ние се ръководим от нашата собствена инициативност. Предприемаческият, но разумен дух на управление ни помага да следваме решително целите си.

четири

Откритост и доверие

Информираме своите служители, бизнес партньори и инвеститори навреме и открито за важните разработки в компанията. Това е най-добрата основа за изграждане на надеждни взаимоотношения.

 
 
пет

Почтеност

Ние приемаме взаимната честност в отношенията с нашите бизнес партньори като необходимо условие за корпоративния ни успех.

Шест

Надеждност, сигурност и законосъобразност

Обещаваме единствено това, което можем да изпълним, изпълняваме поетите ангажименти и съблюдаваме закона във всичките си действия.

 
 
Седем

Културно многообразие

Приемаме регионалните и културните особености в нашето дружество като актив и предварително условие за световните ни успехи.