Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Този уебсайт използва бисквитки за целите на функционалността, удобството и статистиката. Можете да промените тази настройка по всяко време, като кликнете върху „Промяна на настройки“. Ако сте съгласни с това използване на бисквитки, моля, кликнете върху „Да, съгласен/съгласна съм“.

Декларация за поверителност

Политика за защита на личните данни на Роберт Бош ЕООД

Доставчик Правна информация Декларация за поверителност Бисквитки

Роберт Бош ЕООД (наричан по-нататък "Бош" или "Ние" или "Нас") се радва на посещението Ви в своите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти") и интереса Ви към своята компания и нейните продукти.

Бош уважава поверителността на личните Ви данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните Ви данни; изключенията са посочени в тази политика за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са:

Роберт Бош ЕООД
бул. „Черни връх“ 51Б
1407 София

Email: contact@bg.Бош.com
Телефон: 00359 700 10668

Събиране, обработка и използване на лични данни

Обработват се следните категории лични данни: комуникационни данни (например: име, телефон, имейл, адрес), IP адрес, уебсайт, от който ни посещавате (референт), разглеждани страници, изтеглени файлове, достъпена информация, гледани видеоклипове/слушани аудио записи, кликнати отделни връзки, продължителност на посещението, използван браузър, и т.н. Направените изводи ни дават възможност за по-нататъшно оптимизиране на нашите уебсайтове и за още по-доброто им адаптиране към нуждите на нашите посетители.

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, включително: имената, адресите, телефонните номера, имейл адресите, основни данни в договори, счетоводното отчитане на договорите и данните за плащанията, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси), само когато има законово основание да направим това или когато сте дали съгласието си за обработката или използването на лични данни, свързани с този въпрос, напр. като част от регистрация, проучване, предоставяне на оферта или изпълнение на договор, за който сте се съгласили с обработката.

Цели на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Предоставяне на онлайн оферти
  (Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).
 • Предоставяне на онлайн оферти и изпълнение на договорни задължения съгласно нашите договорни условия
  (Правни основания: Изпълнение на договор).
 • Идентифициране на прекъсвания/смущения и по съображения за сигурност
  (Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в рамките на сигурността на данните и оправдан интерес от решаването на прекъсванията/смущенията, както и сигурността на нашите предложения).
 • Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие
  (Правни основания: Изразено съгласие/обоснован интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).
 • Изпращане на имейл или SMS/MMS бюлетин със съгласието на получателя
  (Правно основание: Изразено съгласие).
 • Провеждане на игри с награди и на акции с отстъпки в съответствие с условията за игри с награди и на акции с отстъпки
  (Правно основание: Изпълнение на договорни задължения).
 • Управление на онлайн общност за влезли в профила си членове за целите на достъпа до материали и продуктови информации, които могат да подкрепят предлагането на продукти и услуги
  (Правно основание: Изпълнение на договорни задължения).
 • Защита и доказателство за нашите права
  (Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права).

Други цели: В някои случаи IP адресите могат да бъдат предадени на трети страни с цел локализация (т.е. гео-локализация за предварителен избор на държава и език). Това може да се случи директно чрез JavaScript на браузъра или чрез достъп на Бош сървъра. Избраните пазар, държава, език и предпочитания ще се съхраняват в "бисквитка" в локалния браузър.

Регистрация

Ако желаете да използвате/получите достъп до продукти или услуги, които изискват сключване на договор, искаме от Вас да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за изготвянето и изпълнението на договора (напр: име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, подробности за предпочитания начин на плащане или титуляра на сметката), както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа. Задължителните полета/данни са отбелязани с *.

Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените лог файлове.

Записваме журнални файлове за кратък период от време, само за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

Лог файловете се използват също и за целите на анализа (със или без пълен IP адрес). За повече информация вижте раздел „Анализ на уеб пространството“.

В лог файловете по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;
 • Интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • Име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертите;
 • Име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • Дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • Количество прехвърлени данни;
 • Операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • Код на състоянието на http (напр. "Заявката е изпълнена успешно" или "Файлът не е намерен").

Достъп за деца

Тази система и онлайн офертите не са предназначени за деца под 16 годишна възраст.

Специални категории лични данни

Тази онлайн оферта обработва специални данни за Вас (напр. твърдения за Вашето здраве, религия или сексуална ориентация), в съответствие с нормативната уредба само с Вашето изрично съгласие или ако те изрично са били направени публично достояние от самите Вас.

Трансфер на данни

Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на задължения по договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме легитимен интерес от прехвърлянето, или когато Вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела „Цели на обработката и правни основания“. Трети страни могат да бъдат и други компании от Група Бош. Кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес е обяснено в настоящата политика за защита на личните данни.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

Доставчици на услуги (обща информация)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

Доставчици на платежни услуги

Използваме външни доставчици на платежни услуги.

В зависимост от начина на плащане, който сте избрали при поръчката, прехвърляме данните, необходими за обработката на плащанията (напр. банкова сметка или данни от кредитна карта), на финансовата институция, натоварена с плащането, или на доставчиците на платежни услуги, ангажирани от нас. Понякога доставчиците на платежни услуги събират и обработват такива данни като администратори. В този случай (доставчиците на платежни услуги са администратори на лични данни) се прилага политиката за защита на личните данни и за поверителност на съответния доставчик на платежни услуги.

Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме преди прехвърлянето или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме Вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел „Контакти“.

Продължителност на съхранението на данните

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за да предоставим нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

Игри с награди и акции с отстъпки

Ако участвате в някоя от нашите игри с награди или в акция с отстъпки, ние използваме данните Ви, за да Ви информираме за спечелена награда и за реклама на нашите продукти, в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласието Ви. Повече информация за игрите с награди и акциите с отстъпки ще намерите в съответните условия за участие.

Използване на бисквитки

Обща информация

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещавате онлайн оферта. В случай, че имате достъп до тази онлайн оферта в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на бисквитките на съответния продавач и по този начин позволява повторното идентифициране на крайното устройство. Четенето на бисквитките ни позволява да проектираме нашите онлайн оферти оптимално за Вас и Ви улеснява да ги използвате.

Деактивиране и изтриване на бисквитки

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете запитани в изкачаща лента за бисквитки (cookie layer pop up), дали желаете да разрешите бисквитките, които са включени на нашата страница или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай, че решите да блокирате бисквитките, в браузъра ви се записва една бисквитка за отказ (opt out cookie). Тази бисквитка служи изключително за целите на активиране на възражението Ви. Деактивирането на бисквитките може да забрани отделните функции на нашите интернет страници. Моля, обърнете внимание, че поради технически причини, бисквитка за отказване може да бъде зададена само за използвания браузър. В случай че изтриете бисквитки или използвате различен браузър или друго крайно устройство, трябва да се откажете отново.

Настройката на предпочитанието Ви не се отнася за бисквитките, които се задават по време на посещенията Ви на страници на трети страни на други доставчици.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички бисквитки по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това обаче може да доведе до това отделни функции вече да не бъдат достъпни.

Освен това можете да управлявате и деактивирате използването на бисквитки на трети страни на следната уеб страница:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Тъй като не управляваме този уебсайт, ние не носим отговорност и не можем да повлияем на съдържанието и достъпността.

Преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на бисквитките, които използваме:

Абсолютно необходими бисквитки

Определени бисквитки са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите онлайн оферти. Тази категория включва, напр.:

 • Бисквитки, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • Бисквитки, които временно съхраняват определени потребителски данни (напр. съдържание в пазарска кошница или онлайн формуляр);
 • Бисквитки, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
 • Бисквитки, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични бисквитки

Използваме аналитични бисквитки, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни бисквитки

Използваме бисквитките и за рекламни цели. Ползваме поведенческите потребителски профили, създадени с помощта на такива бисквитки (напр. кликнати рекламни банери, посетени подстраници, заявки за търсене), за да Ви показваме реклами и оферти, съобразени с Вашите интереси ("реклама, основана на интереси").

Рекламни бисквитки на трети страни

Ние позволяваме и на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни бисквитки. По този начин и ние, и трети страни, имаме възможност да показваме на потребителите на нашите онлайн оферти реклами според интересите им, базирани на анализ на потребителското им поведение (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, заявки за търсене), като по този начин не се ограничаваме само с нашите онлайн оферти.

Бисквитки за реализации

Партньорите ни за проследяване на реализациите задават бисквитка на компютъра Ви (бисквитка за реализация), в случай, че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези бисквитки обикновено губят валидността си след 30 дни. Ако посетите определени страници, хоствани от нас, и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разберем, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен съм страницата ни. Информацията, събрана чрез бисквитката за реализация, се използва за създаване на статистики за реализациите и за определяне на общия брой потребители, кликнали върху съответната реклама, и са насочени към страница, снабдена с маркер за проследяване на реализациите.

Проследяване на бисквитките, свързани с приставки за социални мрежи

Някои страници от нашите онлайн оферти интегрират съдържание и услуги от други доставчици (напр. Facebook, Twitter), които на свой ред могат да използват бисквитки и активни компоненти. Не можем да влияем върху обработването на лични данни, извършвано от тези доставчици. Повече подробности за приставките за социални мрежи ще откриете в раздела „Приставки за социални мрежи“.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашите онлайн оферти, за да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Имайте предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и следователно е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки; за целта, прочетете раздела „Деактивиране и изтриване на бисквитките“.

WebTrends

WebTrends се предлага от WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като използвате възможността за отказ на следния линк: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Използване на мобилните ни приложения

Освен нашите онлайн оферти предлагаме и мобилни приложения ("Apps"), които можете да изтеглите на мобилното си устройство. Освен данните, събрани от уеб сайтовете, събираме и допълнителни лични данни чрез приложенията, които са свързани конкретно с използването на мобилното устройство. Това се случва само ако изрично дадете съгласието си.

Обработване на данни за местоположението Ви

Предложенията ни включват и т.нар. услуги, базирани на местоположението – Location Based Services, чрез които ние Ви предоставяме специални оферти, съобразени с Вашето местонахождение. За да Ви предложим тази функция на приложението, събираме последните три GPS местоположения, предадени от мобилното устройство и Вашия IP адрес, ако дадете съгласието си. Не създаваме профил на движението Ви. Можете да дезактивирате тази функция в настройките на съответното приложение или на операционната система на мобилното Ви устройство или временно да я поставите на пауза, без да влияете на основната функционалност на приложението.

Анализ на приложенията

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашите онлайн оферти, за да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за анализ на приложения, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, не са комбинирани с лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Google Analytics за мобилни приложения

Google Analytics се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като винаги записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като се обърнете към: appsupport@[домейн на доставчика].

Обработка на данни от оператори на магазини за приложения

Няма събиране на данни от нас или извън нашата отговорност, което включва прехвърлянето на данни като потребителско име, имейл адрес и отделен идентификатор на устройството в магазини за приложения (e.g., Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy Apps Store на Samsung) при сваляне на съответното приложения. Не сме в състояние да повлияем на това събиране на данни и по-нататъшна обработка от магазин за приложения като администратор на лични данни.

Приставки за социални мрежи

В нашите онлайн оферти използваме т.нар. социални приставки от различни социални мрежи; те са описани поотделно в този раздел.

Когато използвате приставките, Вашият интернет браузър установява директна връзка със сървърите на съответните социални мрежи. По този начин съответният доставчик получава информация, че интернет браузърът Ви е осъществил достъп до нашите онлайн оферти, дори ако нямате потребителски профил при този доставчик или в момента не сте влезли в този профил. В този случай лог файловете (включително и IP адресът) се предават директно от Вашия интернет браузър до сървър на съответния доставчик и съответно се съхраняват там. Доставчикът или неговият сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП (напр. в САЩ).

Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи. По тази причина не можем да влияем върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях.

Целта и обхватът на събирането, продължителността на обработването и използването на данните от социалната мрежа, както и Вашите права и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни могат да бъдат намерени в Декларацията за поверителност на съответната социална мрежа.

Ако не желаете доставчиците на социални мрежи да получават и съответно да съхраняват и използват данните Ви, не трябва да използвате съответните приставки.

Приставки на Facebook

Facebook се управлява на www.facebook.com от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, и на www.facebook.de от Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Обзор на приставките на Facebook и вида им ще намерите тук: http://developers.facebook.com/plugins; а информация за защитата на личните данни във Facebook тук: http://www.facebook.com/policy.php.

Приставки на Instagram

Instagram се управлява от Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Обзор на приставките на Instagram и вида им ще намерите тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; а информация за защитата на личните данни в Instagram ще намерите тук: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Приставки на Twitter

Twitter се управлява от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Обзор на приставките на Twitter и вида им ще намерите тук: https://twitter.com/about/resources/buttons; а информация за защитата на личните данни в Twitter ще намерите тук: https://twitter.com/privacy.

Приставки на Google+

Google+ се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Обзор на приставките на Google+ и вида им ще намерите тук: https://developers.google.com/+/plugins; а информация за защитата на личните данни в Google+ ще намерите тук: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

YouTube

Тези онлайн оферти използват YouTube видеоплатформата, оперирана от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

След като влезете в съответния сайт на нашите Онлайн оферти, който съдържа вграден YouTube плейър, това установява връзка с YouTube, така че видео или аудио файл може да се предава и възпроизвежда. Ако влезете в сайт от нашите оферти, данните се предават и на YouTube. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube.

Допълнителна информация относно обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно правата Ви и възможностите за поверителност, които можете да изберете, можете да намерите в политиката за защита на личните данни на YouTube.

Инфобюлетин

Инфобюлетин с опция за включване; Право на отказ

Можете да се регистрирате за инфобюлетини в рамките на нашите онлайн оферти. За целта използваме така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще Ви изпратим само бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (като например WhatsApp), SMS или пуш-известие само след като изрично потвърдите активирането на тази наша услуга, като кликнете върху връзката в полученото известие. Ако по-късно вече не желаете да получавате бюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за инфобюлетини като кликнете върху линка, който се изпраща в съответния имейл, в зависимост от случая. Това се случва в административните настройки. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздел „Контакти“.

Външни връзки

Нашите онлайн оферти могат да съдържат връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел „Контакти“. При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата личност.

Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:

Имате право да изискате от нас поправка на Вашите собствени неточни лични данни без неоправдано забавяне. Като се вземат предвид целите на обработката, имате право да получите допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изложение.

Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните Ви.

Възражение срещу обработването на лични данни:

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни от наша страна. В такъв случай ще прекратим обработването на данните Ви, освен ако не посочим, в съответствие със законовите изисквания, убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над Вашите права.

Възражение срещу директен маркетинг:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

Възражение срещу обработването на данни, базирано на правното основание за "обоснован интерес":

Освен това имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните Ви, освен ако не посочим, в съответствие със законовите изисквания, убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над Вашите права.

Оттегляне на съгласие:

В случай, че сте се съгласили с обработването на личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните Ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Преносимост на данните:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба до надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за местожителството или държавата Ви или към надзорния орган, който отговаря за нас. Това е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Email: kzld@cpdp.bg
Телефон: 00359 2 9153518

Промени в политиката за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно политиката за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на политиката за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

Контакти

Ако искате да се свържете с нас, моля, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни".

За да защитите Вашите права и за предложения и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, както и за оттеглянето на Вашето съгласие, Ви препоръчваме да се свържете с нашия комисар за защита на личните данни:

Г-н
Matthias Goebel
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart, GERMANY

или

изпратете имейл на адрес: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.Бош.com.

В сила от: 12.04.2018