Премини към основното съдържание
Бош в България

Доставчик

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД

Име и адрес

Роберт Бош ЕООД
бул. „Черни връх“ 51б
1407 София
БЪЛГАРИЯ

За контакт

bosch-bg@bg.bosch.com
+359 700 10 668

Съдебна регистрация

Софийски градски съд,
фирмено дело № 24311/1993

VAT ID No

BG-831626017