Премини към основното съдържание
Бош в България

Правна информация

За потребителите на уебсайтовете на Роберт Бош ЕООД

Авторско право (Copyright ©)

Цялото съдържание на този уебсайт (по-специално текст, изображения, графики, звук, анимации и видеоклипове) и позиционирането му в уебсайтовете на Bosch, е обект на защита на авторското право и други търговски защитни права. Без съгласието на собственика на съответните права съдържанието на тези уебсайтове не може да се копира, разпространява, променя или предоставя на трети страни за комерсиални цели.

Търговски марки

Доколкото не е посочено друго, всички търговски марки на Bosch уебсайтовете са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Липса на предоставяне на лиценз

Този уебсайт не предоставя лиценз или права за ползване на интелектуалната собственост (по-специално патенти, марки и авторски права) от компании в Група Бош (Bosch) или от трети страни.

Информация за онлайн решаване на спорове (Online dispute resolution)

Европейската Комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ODR). Тази платформа трябва да служи за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.

Платформата е достъпна чрез http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ние не участваме в процедури за разрешаване на спорове пред съда за арбитраж на потребителите.