Бош Инженеринг Център София

Бош Инженеринг Център София

Бош е водещ световен доставчик за автомобилната индустрия със силни пазарни позиции в различни области. Компанията развива Бош Инженеринг Център София, за да отговори на новите технологии, на революционните промени в автомобилостроенето и на изискванията на своите клиенти.

В новия център близо 300 талантливи софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране и електромобилност. Центърът има за цел да се превърне в хъб за най-новите софтуерни решения за производителите на автомобили.

С откриването на Инженеринг Център София, Бош създава и мащабна програма за развитие на служителите. Софтуерните инженери на новия център имат възможност да работят по най-новите проекти за автомобилни технологии, като например системи за автоматизирано шофиране, които включват системи за мониторинг и оценка на поведението на водача в превозното средство; изкуствен интелект (AI), който обработва входящите данни, взема решения и инициира действия за управление на автомобила, така че да се предотвратят инциденти.

Бош Инженеринг Център София предлага вълнуващи възможности за кариера на талантливите софтуерни специалисти.

Добре дошли на място, където Вашите идеи водят до нещо голямо. Добре дошли в Бош!

Вашия контакт с Бош в София

Вашия контакт с Бош в София

Ирена Райчева-Удрева
Експерт по корпоративни комуникации
Телефон
Факс
Имейл

Имате общ въпрос?